Strona startowa    Rocznik Diecezji Toruńskiej    Toruńskie Wiadomości Kościelne    
Oferta wydawnicza    Nowości wydawnicze    Zapowiedzi wydawnicze    


Toruńskie Wydawnictwo
Diecezjalneul. Łazienna 18
87 - 100 Toruń

tel. (0 56) 62 235 30
email: twd@diecezja.torun.pl


Dyrektor:
Ks. Wojciech Miszewski
email:womisz@diecezja.torun.pl

Nowości wydawnicze
Pamiętnik Bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego
    Nakładem Toruńskiego Wydawnictwa Diecezjalnego ukazało się drugie poprawione i uzupełnione wydanie Pamiętnika bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Wyczerpany pierwszy nakład oraz stale wzrastające zainteresowanie postacią Błogosławionego sprawiły, że podjęto decyzję o nowej edycji tego niezwykłego świadectwa.
    Ks. Stefan prowadził Pamiętnik jeszcze jako uczeń gimnazjum, a później - kleryk oraz ksiądz. Pierwsze strony ukazują świat wewnętrzny młodego człowieka z jego pytaniami, wątpliwościami i rozterkami. Nietrudno zauważyć, że był to bardzo intensywny czas w życiu Stefana. Najwięcej wpisów uczynił będąc w seminarium, dlatego ten okres życia wewnętrznego można poznać najlepiej. Przez cały czas dominującą kwestią była sprawa powołania. Dostrzegamy tu zmagania duchowe związane z głębokim pragnieniem bycia w przyszłości wyłącznie dobrym kapłanem. W obecnej edycji Pamiętnika starano się zachować jego oryginalność, dlatego dokonano tylko niezbędnych korekt językowych. Tekst zaopatrzono także w niezbędne przypisy ułatwiające lekturę. Wydawnictwo zadbało także o piękną szatę graficzną książki.

Waldemar Rozynkowski


©2003 - 2004 Przemek Wolny