Strona startowa    Rocznik Diecezji Toruńskiej    Toruńskie Wiadomości Kościelne    
Oferta wydawnicza    Nowości wydawnicze    Zapowiedzi wydawnicze    


Toruńskie Wydawnictwo
Diecezjalneul. Łazienna 18
87 - 100 Toruń

tel. (0 56) 62 235 30
email: twd@diecezja.torun.pl


Dyrektor:
Ks. Wojciech Miszewski
email:womisz@diecezja.torun.pl

Nowości wydawnicze
Waldemar Rozynkowski "Radosnym Panie! O bł. ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim"


   Na V rocznicę Beatyfikacji
"Radosnym Panie! O bł. ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim"


   Nakładem Toruńskiego Wydawnictwa Diecezjalnego ukazała się książka Waldemara Rozynkowskiego - "Radosnym Panie! O bł. ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim".
   Tekst z założenia został oparty na świadectwach różnych osób, które spotkały się z Błogosławionym. Zamieszczone zostały także wspomnienia najbliższej rodziny oraz współwięźniów z Dachau. Autor "spotkał" ks. Stefana przez spotkania z Jego rodzoną siostrą Marcjanną Jaczkowską. W pracy cytowane są także słowa ks. Stefana dotychczas nie publikowane w innych wydawnictwach m. in. fragmenty Jego listów, kazań i artykułów.
   W osobie błogosławionego poznajemy nie tylko kapłana, poznajemy Go także jako dziecko, młodzieńca, ucznia, ministranta, sodalista, kleryka, więźnia...
   Publikacja otwiera serię prac o ważnych postaciach dla Kościoła Diecezji Toruńskiej. Książka jest do nabycia w księgarni diecezjalnej w Toruniu, a wkrótce także w innych księgarniach.

   Książka jest do nabycia w Księgarni Diecezjalnej w Toruniu przy Rynku Staromiejskim oraz innych księgarniach katolickich. Można ją także nabyć w siedzibie Toruńskiego Wydawnictwa Diecezjalnego przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu /tel. 0-56 622 35 30/.
e-mail: twd@diecezja.torun.pl


©2003 - 2004 Przemek Wolny