Strona startowa    Rocznik Diecezji Toruńskiej    Toruńskie Wiadomości Kościelne    
Oferta wydawnicza    Nowości wydawnicze    Zapowiedzi wydawnicze    


Toruńskie Wydawnictwo
Diecezjalneul. Łazienna 18
87 - 100 Toruń

tel. (0 56) 62 235 30
email: twd@diecezja.torun.pl


Dyrektor:
Ks. Wojciech Miszewski
email:womisz@diecezja.torun.pl

Nowości wydawnicze


Waldemar Rozynkowski "Radosnym Panie! O bł. ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim"
Stanisław Burdziej, ks. Wojciech Miszewski, Paweł Rochman "Droga św. Jakuba"
Pamiętnik Bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego
Kalendarz Diecezji Toruńskiej 2004

©2003 - 2004 Przemek Wolny